Array

Cele Mai Periculoase Job-uri Din Lume! Ati vrea sa lucrati aici?

- Advertisement -

Munca este o acțiune care nu este determinată de supraviețuirea speciei, fiind un serviciu prestat în schimbul unei remuneratii sau a unei alte forme de răsplată.

Potrivit DEX.LR, prin muncă se înțelege:

-o activitate conștientă (specifică omului) îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează și controlează prin acțiunea sa schimbul de materii dintre el și natură pentru satisfacerea trebuințelor sale;
-un efort de a realiza ceva; ocupație, strădanie, îndeletnicire;
-un folos material, bun agonisit prin lucru; câștig, profit.

- Advertisement -

Rolul muncii în societatea contemporană se apreciază în funcție de afirmarea tot mai puternică a creativității, a efortului intelectual, comparativ cu cel manual, ca și prin prisma promovării formelor atipice de ocupare a forței de muncă și a reducerii timpului de muncă.

Conform Organizației Internaționale a Muncii (OIM), 2,34 milioane de oameni mor anual din cauze generate de locul de muncă, dintre aceștia 2,02 milioane pierzându-și viața în urma bolilor profesionale.

Piața muncii este spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de muncă. Așadar, clientul de pe piața muncii este angajatorul care dispune de locuri de muncă, furnizorul este căutătorul de loc de muncă – salariatul, obiectul tranzacțional este forța de muncă, iar prețul este salariul complet, cunoscut și sub denumirea de fondul individual de salariu. Forța de muncă este oferită pe nivele de calificare (competențe) și unități de timp (ore, zile de muncă etc.)